• Vietnamese
  • English
Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận – Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận sinh năm 1976, tốt nghiệp ngành tài chính tín dụng và kinh doanh tiền tệ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; ngành Luật kinh tế trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành kế toán quốc tế tại Australia. 
Hiện tại Bà Thuận đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Huyền sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương. 
Hiện tại Bà Huyền đang là chuyên viên Ủy ban tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
Bà Đàm Thị Bích Hằng – Thành viên Ban kiểm soát
Bà Đàm Thị Bích Hằng sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và kế toán kiểm toán Trường Đại học Thương Mại Hà Nội. 
Hiện tại bà Hằng đang là nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cơ điện Xuân Mai.
http://xme.com.vn/