• Vietnamese
  • English
Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thọ Phùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty XME. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban tài chính Công ty XMC và là Chủ tịch, thành viên HĐQT của nhiều Công ty trong hệ thống Công ty XMC. Ông Nguyễn Thọ Phùng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học CSU, Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Cao Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Cao Thắng là Ủy viên HĐQT Công ty XME. Hiện nay, ông Nguyễn Cao Thắng đang là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC).
Ông Bùi Viết Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Viết Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Viết Sâm tham gia HĐQT Công ty XME từ tháng 4/2015. Hiện tại, Ông đang làm Phó Giám đốc Công ty XME.  Ông Bùi Viết Sâm tốt nghiệp ngành Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học bách khoa Hà Nội.
http://xme.com.vn/