• Vietnamese
  • English
Hội đồng quản trị
Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Bùi Khắc Sơn là Chủ tịch HĐQT từ khi thành lập Công ty XME vào năm 2013. 
Hiện nay Ông đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) kiêm Chủ tịch HĐQT nhiều công ty thành viên khác trong hệ thống Công ty XMC.
Ông Bùi Khắc Sơn tốt nghiệp Kỹ sư thông tin tín hiệu Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội.
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thọ Phùng là Thành viên HĐQT. 
Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban tài chính Công ty XMC và là Chủ tịch, thành viên HĐQT của nhiều công ty thành viên trong hệ thống Công ty XMC. 
Ông Nguyễn Thọ Phùng tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh trường ĐH CSU, Hoa kỳ.
Ông Bùi Viết Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Viết Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Viết Sâm tham gia HĐQT từ tháng 4/2015. 
Ông hiện là Giám đốc điều hành Công ty XME. 
Ông Bùi Viết Sâm tốt nghiệp ngành Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học bách khoa Hà Nội.
http://xme.com.vn/