• Vietnamese
  • English
Ban giám đốc
test
Ông Bùi Viết Sâm – Giám đốc Công ty
Ông Bùi Viết Sâm – Giám đốc Công ty
Ông Bùi Viết Sâm là giám đốc điều hành Công ty XME từ tháng 10/2014. Trước đó Ông từng là Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Xuân Mai; là Trưởng phòng quản lý thiết bị vật tư, Phó phòng Kỹ thuật thi công Công ty XMC; Trưởng ban điều hành, Chỉ huy trưởng các dự án lớn của Công ty XMC.
Ông Bùi Viết Sâm tốt nghiệp ngành Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
http://xme.com.vn/