• Vietnamese
  • English
Ban giám đốc
Ông Bùi Viết Sâm – Phó Giám đốc Công ty
Ông Bùi Viết Sâm – Phó Giám đốc Công ty
Ông Bùi Viết Sâm là Phó giám đốc Công ty XME . Trước đó Ông từng là Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Xuân Mai; là Trưởng phòng quản lý thiết bị vật tư, Phó phòng Kỹ thuật thi công Công ty XMC; Trưởng ban điều hành, Chỉ huy trưởng các dự án lớn của Công ty XMC.
Ông Bùi Viết Sâm tốt nghiệp ngành Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó giám đốc công ty
Ông Nguyễn Khánh Toàn – Phó giám đốc công ty
Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó giám đốc công ty
Sinh năm: 1981
Tốt nghiệp: Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội
Kinh nghiệm thi công: 12 năm
Kinh nghiệm lãnh đạo: 10 năm
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Thọ Phùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty XME. Ông hiện là Chủ tịch Ủy ban tài chính Công ty XMC và là Chủ tịch, thành viên HĐQT của nhiều Công ty trong hệ thống Công ty XMC. Ông Nguyễn Thọ Phùng tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học CSU, Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Giám đốc Công ty
http://xme.com.vn/