• Vietnamese
  • English
Phòng tài chính kế toán
Bà Trịnh Thị Chung Thủy – Kế toán trưởng
Bà Trịnh Thị Chung Thủy – Kế toán trưởng
Bà Trịnh Thị Chung Thủy sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp trường Đại học Quản lý và kinh doanh Hà Nội.
http://xme.com.vn/