• Vietnamese
  • English
Các ban điều hành / chỉ huy công trường
Ông Nguyễn Minh Hiển – Chỉ huy trưởng công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại ECO-LAKE VIEW
Ông Nguyễn Minh Hiển – Chỉ huy trưởng công trình Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại ECO-LAKE VIEW
Ông Nguyễn Minh Hiển 
Sinh năm 1980 
Tốt nghiệp ngành môi trường nước - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.
Kinh nghiệm: 14 năm
Ông Trần Tuấn Anh – Chỉ huy trưởng công trình Khu hỗn hợp nhà ở HH-02 Dương Nội
Ông Trần Tuấn Anh
Sinh năm 1983 
Tốt nghiệp ngành cơ khí trường ĐH Thủy lợi.
Kinh nghiệm: 10 năm
http://xme.com.vn/