• Vietnamese
  • English
23/09/2016

DỰ ÁN: TÒA NHÀ CAO TẦNG HỖN HỢP NHÀ Ở, VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CT2-TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI QUẬN HÀ ĐÔNG

Năm thực hiện: 2011 - 2014
Tổng mức đầu tư: 1.004.330 triệu đồng
Địa điểm: Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Diện tích khu đất: 5.930 m2
Diện tích xây dựng: 3.437 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 76.000 m2
Tổng số căn hộ: 550 căn
http://xme.com.vn/