• Vietnamese
  • English
23/09/2016

DỰ ÁN: CT1 A&B MỄ TRÌ

Năm thực hiện: 2014 - 2016
Chủ đầu tư:Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO)
Tổng mức đầu tư: 853.519 triệu đồng
Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 5.742 m2
Diện tích xây dựng: 2.962 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 40.918 m2
Tổng số căn hộ: 320 căn
Quy mô:
01 tòa - 21 tầng
01 tòa - 25 tầng
http://xme.com.vn/