• Vietnamese
  • English
15/01/2015

XME Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị nội bộ

Ngày 15/1/2015, Ban giám đốc Công ty Cổ phần cơ điện Mai đã quyết định hợp tác cùng tập đoàn Biztech đầu tư triển khai mạng máy tính chủ, phần mềm quản trị phương án kinh doanh và quản lý vật tư thiết bị, đảm bảo đồng nhất về chất lượng và tiến độ cung cấp.


Việc ứng dụng mạng máy chủ nhằm tập trung lưu trữ, sao lưu và bảo mật dữ liệu đề phòng mọi rủi ro. Ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao khả năng làm việc tập thể,  trao đổi thông tin nội bộ, đệ trình và phê duyệt online nhanh chóng, thuận tiện.


hinh anh minh hoa

Hình ảnh có tính chất minh họa


Nguồn tin XMEhttp://xme.com.vn/