• Vietnamese
  • English
26/12/2016

Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Cơ điện Xuân Mai Năm 2016

Ngày 26/12/2016, Công ty Cổ phần cơ điện Xuân Mai đã tổ chức thành công Hôi nghị Người lao động năm 2016.

anh 1.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến dự với Hội nghị, về phía lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai_(Công ty XMC) có :

1. Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc Công ty XMC, Chủ tịch HĐQT Công ty XME;

2.   2.  Ông Nguyễn Đức Ứng - Ủy viên HĐQT Công ty XMC, Phó chủ tịch Ủy ban nhân sự và Chi phí ,

3.   3. Ông Đặng Hoàng Huy - Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty XMC;

4.   4.  Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận - Phó Chủ tịch ủy ban đầu tư và nghiên cứu phát triển, Trưởng Ban kiểm soát Công ty XME

5.   5. Ông Đỗ Thạch Cương – Phó Tổng giám đốc Công ty XMC.

6.   6.  Ông Đặng Đình Dần - Phó Chủ tịch Công đoàn Cty XMC.

7.   7. Ông Lê Trung Thắng - Phó Tổng giám đốc Cty XMC

8.   8.  Ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Tổng giám đốc Cty XMC

9.   9. Ông Vũ Ngọc Nho- Phó chủ tịch ủy ban tài chính XMC

1    10.  Ông Lại Tuấn Ngọc - Chánh Văn phòng Công ty XMC


Phát biểu tại Hội nghị, Ông Bùi Viết Sâm - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai_(Công ty XME) đã tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua, đồng thời đặt ra những chỉ tiêu trong năm 2017, cụ thể như sau: doanh thu 230 tỷ tăng 22.6 %; lợi nhuận sau thuế: 5.5 tỷ tăng 11.4% so với thực hiện năm 2016.  Thời gian 03 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đoàn kết, chung sức và nỗ lực đưa Công ty dần đi vào hoạt động ổn định, từng bước khẳng định thương hiệu XME trên thị trường.

Mr Sâm pb.jpg

Ông Bùi Viết Sâm - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai báo cáo tại hội nghị


Phát biểu trình bày nội dung tại Hội nghị, Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch công đoàn Công ty XME báo cáo về các thành tích hoạt động trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến hết năm 2016, công đoàn Công ty cổ phần cơ điện Xuân Mai có 95 đoàn viên, trong đó 58 kỹ sư, cử nhân kinh tế; cao đẳng trung cấp 11 người; công nhân kỹ thuật 25 người, lao động phổ thông 01 người. Phân chia theo độ tuổi thì: 06 lao động trên 40 tuổi; 40 lao động từ 30 đến dưới 40 tuổi; 49 lao động từ 20 tuổi đến dưới 30 tuổi.

Mr Toàn PB.jpg

Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch công đoàn Công ty XME báo cáo tại hội nghị


Đại diện Công ty XMC, Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc Công ty XMC, Chủ tịch HĐQT Công ty XME phát biểu tại hội nghị: Ông hoàn toàn nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty XME trong năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty XME phải tranh thủ sự ủng hộ và hỗ trợ từ Công ty XMC đồng thời tìm kiếm các dự án thi công bên ngoài để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

SẾP SƠN PB.png

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm Tổng giám đốc Công ty XMC

 phát biểu tại Hội nghị


Ông Đặng Hoàng Huy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty XMC đã có ý kiến phát biểu, động viên cán bộ công nhân viên Công ty XME đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để cùng xây dựng XME phát triển.

SẾP HUY PHÁT BIỂU.png

Ông Đặng Hoàng Huy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty XMC

phát biểu ý kiến.


Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của CBCNV, đồng thời hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xây dựng XME ngày càng đoàn kết và phát triển bền vững hơn.

http://xme.com.vn/