• Vietnamese
  • English
12/10/2015

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý nghiêm vụ 8B Lê Trực

Nhằm đảm bảo kỷ cương trong lĩnh vực quản lý xây dựng, Bộ xây dựng vừa có thông báo muốn xử lý nghiêm vụ quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

xu-ly-bds
Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

Theo văn bản này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7955/VPCP-KTN ngày 02/10/2015 về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu hồ sơ tài liệu của Dự án, các đồ án quy hoạch được duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được về dự án, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2361/BXD-QHKT ngày 09/10/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan.

Theo văn bản này, dự án được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về việc di dời cơ sở sản xuất trong khu vực nội đô; quá trình thực hiện kéo dài từ năm 2008 cho đến nay, trong đó nhiều lần được điều chỉnh bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.

xu-ly-bds-1
Chủ đầu tư dự án sai phạm trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp

Bộ Xây dựng cho rằng, UBND Thành phố Hà Nội đã “nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, có tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định theo thẩm quyền các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án trong mối liên hệ với không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình”, mặc dù dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Về sai phạm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp, Bộ Xây dựng đánh giá là “nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội”.

Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng công trình sai phép của chủ đầu tư.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tránh để xảy ra các trường hợp sai phạm tương tự, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng công trình.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng phải có kế hoạch, phương án, tiến độ cụ thể để sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
http://xme.com.vn/