• Vietnamese
  • English
15/08/2015

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm XuanMaiCorp

Sáng ngày 26/7/2015, tại Tam Đảo, CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ông Bùi Khắc Sơn chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty, lãnh đạo đại diện cho các công ty thành viên.

xuan-mai-1
Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm XuanMaiCorp

Chương trình sơ kết bao gồm 4 phần:

Phần 1: Báo cáo của các đơn vị, công ty thành viên về việc thực hiện KHSX kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

Mở đầu là CTCP Xuân Mai Đạo Tú. Sau đó lần lượt là CTCP Tư vấn thiết kế Xuân Mai; CTCP Cơ giới vận tải Xuân Mai; CTCP Cơ điện Xuân Mai; CT TNHH MTV Bê tông Xuân Mai; CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Xuân Mai và cuối cùng là CTCP Xây lắp Xuân Mai.

Ngoài báo cáo về việc thực hiện KHSX kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, lãnh đạo các đơn vị thành viên XuanMaiCorp. đã lần lượt đề xuất những ý kiến để có thể cải thiện hiệu quả công việc cho toàn hệ thống. Một số ý kiến đã được đánh giá rất cao và dự kiến sẽ sớm được triển khai để giúp cho Công ty phát triển vững chắc hơn.

Phần 2: Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty

Tại Hội nghị, ông Lê Trung Thắng - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của XuanMaiCorp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thị trường Bất động sản và Xây dựng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty với quyết tâm cao độ trong công tác chỉ đạo, quản trị điều hành toàn hệ thống đã đạt được một số kết quả cụ thể.

xuan-mai-2
Ông Lê Trung Thắng - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

- Đạt tỷ lệ tăng trưởng trên các lĩnh vực bám sát chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Cơ bản hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế để làm cơ sở cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty theo đúng định hướng đề ra.

- Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất trong nhà máy và đang trù bị thành lập Tổ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác thi công hiện trường.

- Cơ cấu sắp xếp lại bộ phận kinh doanh trực thuộc Văn phòng; Chuyển giao công tác quản lý khai thác chung cư cho công ty XMH; chủ động đẩy mạnh công tác kinh doanh các sản phẩm dự án để thu hồi vốn; Hoàn chỉnh công tác định biên nhân sự và tiền lương khối Trụ sở chính; tiến tới hoàn thiện định biên và cơ cấu lương cho khối hiện trường.

- Dần hoàn chỉnh công tác nhận diện thương hiệu tại các dự án và các Công ty con đảm bảo đồng bộ trong toàn hệ thống.

Phần 3: Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

xuan-mai-3
Ông Nguyễn Đức Ứng - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân sự và chi phí phát biểu tại hội nghị

xuan-mai-4
Ông Nguyễn Thọ Phùng – Chủ tịch Ủy ban Tài chính hoạch định kế hoạch tài chính

xuan-mai-5
Bà Nguyễn Thị Tâm Thuận – Chủ tịch Ủy ban Giám sát nêu rõ những khiếm khuyết của Xuân Mai và phương hướng giải quyết

xuan-mai-6
Ông Trần Văn Liền – Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát chất vấn các công ty thành viên

Phần 4: Chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT - ông Bùi Khắc Sơn 

xuan-mai-7
Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Một vài hình ảnh tại lễ sơ kết

xuan-mai-8
Ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc CTCP Xuân Mai – Đạo Tú phát biểu tại hội nghị

xuan-mai-9
Ông Dương Như Giới – Giám đốc CTCP Xây lắp Xuân Mai, Ông Bùi Viết Sâm – Giám đốc CTCP Cơ điện Xuân Mai tham dự hội nghị

xuan-mai-10
Ông Mai Xuân Toàn – Kế toán trưởng CTCP Xây lắp Xuân Mai nêu ý kiến đề xuất 

Hội nghị Sơ kết kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đã thành công rực rỡ. 

Kết thúc hội nghị là những lời tâm huyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – ông Bùi Khắc Sơn: “cần tiếp tục nỗ lực tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm; phát huy và nâng cao hiệu quả của các khuôn khổ và cơ chế hiện có; chủ động và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty, cũng như ứng phó hiệu quả với các thách thức lớn trong ngành Xây dựng nói chung và XuanMaicorp nói riêng!”

XuanMaiCorp – góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền!

xuan-mai-11
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
http://xme.com.vn/