• Vietnamese
  • English
Working at xme
LÀM VIỆC TẠI XME
xme xác định nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của bất kỳ một doanh nghiệp nào và đào tạo nhân viên thông qua các
chương trình phát triển nâng cao năng lực để đóng góp vào sự phát triển của nhóm công ty.
“Trân trọng sự đóng góp của Nhân viên” là một tiêu chí trong chính sách Chất lượng của xme. Nhóm công ty luôn tạo môi trường
làm việc thân thiện, khuyến khích và trân trọng những ý kiến độc lập và sáng tạo của nhân viên đóng góp vào sự phát
triển của nhóm công ty.
“xme chú trọng đến việc phát triển và giữ chân nguồn nhân lực trong các mảng hoạt động kinh doanh của
nhóm công ty”
Các buổi tập huấn theo chủ đề định kỳ được thực hiện bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn về tài
chính, điều hành và tiếp thị, mục tiêu dành cho các cán bộ quản lý để bổ sung kiến thức để nắm bắt toàn
diện hơn các mảng hoạt động của từng công ty. Nhóm công ty cũng thực hiện chương trình xác định và
phát triển nhân tài thông qua việc luân chuyển công việc qua các vị trí khác nhau và phát
huy năng lực lãnh đạo ở các công ty thành viên.
Recruitment
Recruitment
Gửi hồ sơ qua email:
Người nhận: Ông Nguyễn Văn A
Email: info@xuanmaicorp.vn

Gửi hồ sơ qua bưu điện:
Người nhận: Công ty Cổ phần Cơ Điện Xuân Mai
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.6325 1022
Fax: 04.6325 1012
http://xme.com.vn/