• Vietnamese
  • English
Xuan Mai Corp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.6325 1022 Fax: 04.6325 1012 Email: info@xuanmaicorp.vn Website: xmcc.com.vn

6th floor, 29T2-N05 Buildingm Southeast New Urban area, Tran Duy Hung street, Cau Giay Distric, Hanoi City, Vietnam

2. XUAN MAI DAO TU JSC

Be Tong street, Dao Tu Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Xuan Trung hamlet, Thuy Xuan Tien Commune, Chuong My District, Hanoi City, Vietnam

4. XUAN MAI CONSTRUCTION JSC

 4th floor, CT2 Building, Ngo Thi Nham street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

5. XUAN MAI CONCRETE CO.LTD

Xuan Mai hamlet, Thuy Xuan Tien Commune, Chuong My District, Hanoi City, Vietnam

6. XUAN MAI INVESTMENT AND REAL ESTATE JSC

 5th floor, CT2 Building, To Hieu street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Hanoi City

7. XUAN MAI M&E JSC

Room 102, Technical floor, CT2 Building, Ngo Thi Nham street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam

http://xme.com.vn/