• Vietnamese
  • English
DỰ ÁN: XUÂN MAI SPARKS TOWER DỰ ÁN: XUÂN MAI SPARKS TOWER

- Vị trí: Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây Dựng Xuân Mai
DỰ ÁN: TÒA NHÀ CHUNG CƯ VÀ DỊCH VỤ STAR TOWER DỰ ÁN: TÒA NHÀ CHUNG CƯ VÀ DỊCH VỤ STAR TOWER
- Vị trí: Số 283 Khương Trung - Q. Thanh Xuân – TP. Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam
DỰ ÁN: NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỂ BÁN CHO CÁN BỘ CHIẾN SỸ VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ BỘ CÔNG AN DỰ ÁN: NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐỂ BÁN CHO CÁN BỘ CHIẾN SỸ VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ BỘ CÔNG AN
- Vị trí: Số 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT Thiết kế và Xây dựng Việt Nam
DỰ ÁN: TÒA NHÀ 17 TẦNG CHUNG CƯ HÙNG THẮNG DỰ ÁN: TÒA NHÀ 17 TẦNG CHUNG CƯ HÙNG THẮNG
- Vị trí: KĐTM Hùng Thắng - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển - Sản xuất Hạ Long (BIM Group)
DỰ ÁN: TÒA NHÀ CAO TẦNG HỖN HỢP NHÀ Ở, VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CT2-TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI QUẬN HÀ ĐÔNG DỰ ÁN: TÒA NHÀ CAO TẦNG HỖN HỢP NHÀ Ở, VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CT2-TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI QUẬN HÀ ĐÔNG
- Vị trí: Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Xuân Mai
DỰ ÁN: 11T2 VĨNH YÊN DỰ ÁN: 11T2 VĨNH YÊN

- Vị trí: Phường Liên Bảo - Thành Phố Vĩnh Yên - Tình Vĩnh Phúc
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng Xuân Mai
DỰ ÁN: NHÀ MÁY PANASONIC DỰ ÁN: NHÀ MÁY PANASONIC
- Vị trí: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty Liên danh Vinata
DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY THÁI BÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY THÁI BÌNH
- Địa điểm: KCN Nguyễn Đức Cảnh – TP.Thái Bình
- Chủ đầu tư: Công ty SS Builder Việt Nam
DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY TAV DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY TAV
Địa điểm:
Chủ đầu tư:
DỰ ÁN: 5T1, 5T2 XUÂN MAI DỰ ÁN: 5T1, 5T2 XUÂN MAI
- Vị trí: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Xuân Mai
http://xme.com.vn/